Đang xử lý...

Chính sách khiếu nại

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Tự thỏa thuận:

 • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Ban quản lý website sieuthixaydung.info với người sử dụng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp luôn được ưu tiên
 • Sieuthixaydung.info và nhà thầu luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua website Sàn TMĐT sieuthixaydung.info.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản lý website Sieuthixaydung.info, khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website Sieuthixaydung.info sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, sieuthixaydung.info sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • Sieuthixaydung.info có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan nhằm giải quyết việc tranh chấp đối với các bên liên quan. Trình tự, thời gian, thủ tục tự thỏa thuận sẽ được các bên thống nhất. Trong trường hợp không thể thống nhất thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật.

Đưa ra cơ quan pháp luật:

 • Nếu có tranh chấp xảy ra giữa các người sử dụng trên Website Sieuthixaydung.info với nhau, Ban quản lý sàn sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên để giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trình tự, thời gian, thủ tục để giải quyết tại cơ quan pháp luật sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 • Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.
 • Sieuthixaydung.info và nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người có nhu cầu xây dựng liên quan đến giao dịch tại Website.
 • Khi phát sinh tranh chấp, Sieuthixaydung.info đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Website và thực hiện theo các bước sau: 

• Bước 1: Thành viên chủ đầu tư khiếu nại về chất lượng dịch vụ của nhà thầu trực tiếp đến đến ban quản trị qua hotline 0985990996

• Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Website sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên chủ đầu tư, tùy theo tinh chất và mức độ của khiếu nại thì bên Website sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ chủ đầu tư để giải quyết tranh chấp đó.

• Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Website thì ban quản trị sẽ yêu cầu chủ đầu tư đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Chủ đầu tư gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Cung Trí Thức, VP GĐ số 1 Tôn Thất Thuyết Dịch Vọng, Hà Nội

Điện thoại: 0985990996

 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời