Đang xử lý...

Điều khoản và chính sách

Quý khách tham gia các hoạt động trên website sieuthixaydung.info có nghĩa là quý khách đã đồng ý với các điều khoản sau:

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Quý khách có nhiệm vụ bảo vệ tài khoản và mật khẩu trên sieuthixaydung.info.
 • Chỉ đăng tin liên quan đến chuyên môn xây dựng trong website sieuthixaydung.info.
 • Quý khách đồng ý để một số nhà thầu/công ty thiết kế, thi công liên hệ báo giá trực tiếp với quý khách.
 • Sieuthixaydung.info có quyền share các thông tin về dự án lên các trang mạng xã hội nhằm tăng cương truy cập cho website.
 • Sieuthixaydung.info có quyền gửi thông tin về dự án tới các ứng viên, các công ty, các tổ đội thông hệ thống qua email của sieuthixaydung.info
 • Sieuthixaydung.info có quyền liên lạc với quý khách trong các trường hợp cần thiết.

II. VỀ PHÍA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người dùng tham gia các hoạt động trên Siêu thị xây dựng đã đồng ý:

 • Cam kết các thông tin đăng lên là đúng sự thật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin đăng tải lên Siêu thị xây dựng
 • Trước khi giao dịch (sử dụng credits) cần tìm hiệu và đồng ý với các điều khoản sử dụng trên Siêu thị xây dựng.
 • Đồng ý để Siêu thị xây dựng có thể gửi email hoặc gọi điện cho Quý khách.
 • Đồng ý để chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể lấy thông tin liên lạc và gọi điện cho Quý khách nếu họ có nhu cầu.

III. VỀ PHÍA SIEUTHIXAYDUNG.INFO

 • Các thông tin liên quan đến các dự án, các gói thầu xây dựng đăng lên Siêu thị xây dựng đều được nhân viên của Siêu thị xây dựng gọi điện cho Người Đăng dự án để xác minh lại thông tin đã đăng trước khi duyệt đăng lên Siêu thị xây dựng. Siêu thị xây dựng không cám kết tính pháp lý của thông tin do người dùng đăng lên Siêu thị xây dựng.
 • Siêu thị xây dựng không cam kết quý khách có thể trúng thầu, vì đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như năng lực của quý khách.
 • Dự án đăng lên là do người đăng dự án (chủ đầu tư, nhà thầu chính,...) trực tiếp đăng. Thời hạn nhận báo giá (nhận hồ sơ thầu) là người đăng dự án quyết định. Người đăng dự án có thể chốt nhà thầu trước thời gian hết hạn mở thầu trên niêm yết trong gói thầu. Siêu thị xây dựng không cam kết người đăng dự án sẽ tiếp nhận hết các nhà thầu liên hệ với chủ đầu tư trong thời hạn mở thầu.